ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุหนัต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
Buddhaamaatya ย้ายหน้า สุนัต ไปยัง สุหนัต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Buddhaamaatya ย้ายหน้า สุนัต ไปยัง สุหนัต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน)
32

การแก้ไข