ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: sk:Pan)
 
== คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) ==
'''Panpan-''' as a ที่เป็น[[คำนำหน้า]] ที่มาจากภาษากรีก ''πᾶν'' ที่แปลว่า "ทั้งหมด" "ของทุกอย่าง" "เกี่ยวกับทุกคน" หรือ "เกี่ยวกับทุกกลุ่ม":
* [[ขบวนการแพนเยอรมัน]] (Pan-Germanism) - ขบวนการในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาผู้พูดภาษาเยอรมันในยุโรป หรือที่เรียกว่า "Volksdeutsche"
* [[ขบวนการแพนสลาฟ]] (Pan-Slavism) - ขบวนการในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาผู้มีเชื้อสาย[[สลาฟ]]
* [[ขบวนการแพนอาหรับ]] (Pan-Arabism) - ขบวนการในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาประชาชนและชาติต่างใน[[โลกอาหรับ]] (Arab World)
* [[ขบวนการแพนแอฟริกา]] (Pan-Africanism) - ขบวนการทางทัศนคติทางสังคม-การเมืองและปรัชญาของกลุ่มผู้มีเชื้อสายแอฟริกาที่เป็น[[แอฟริกันพลัดถิ่น]] (African diaspora) หรือผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่นอก[[ทวีปแอฟริกา]] ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น "สังคมแอฟริกาโลก"
* [[บทสดุดี]] (panegyric) - บทปาฐกถาต่อสาธารณะหรือบทเขียนในการสดุดีบุคคลหรือสิ่งของ
* [[เทพทั้งปวง]] (Pantheon (gods)) - หมายถึงกลุ่มเทพทั้งหมด หรือ พระเจ้าในตำนานเทพหรือศาสนา
* [[ตึกแพนธีอัน]] (Pantheon, Rome) - เทวสถานโรมันในกรุงโรมที่สร้างราว ค.ศ. 125
 
== เทววิทยาหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเทววิทยา ==
== ตำนานเทพ ==
* [[เทพทั้งปวง]] (Pantheon (gods)) - หมายถึงกลุ่มเทพทั้งหมด หรือ พระเจ้าในตำนานเทพหรือศาสนา
* [[เทพแพน]] (Pan) - เทพเจ้ากรีกผู้เป็นเทพแห่งธรรมชาติ
* [[แพน (ดวงจันทร์)]] - ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแพน
== ดาราศาสตร์ ==
* [[ตึกแพนธีอัน]] (Pantheon, Rome) - เทวสถานโรมันในกรุงโรมที่สร้างราว ค.ศ. 125
*[[แพน(ดวงจันทร์)]] - ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแพน
* [[บทสดุดี]] (panegyric) - บทปาฐกถาต่อสาธารณะหรือบทเขียนในการสดุดีบุคคลหรือสิ่งของ
 
== อื่นๆอื่น ๆ ==
* [[แพน (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)]]
* [[ฟ้อนแพน]] - การฟ้อนรำประเภทหนึ่ง
 
ตายแล้วเพราะมนุษย์ไม่เห็นความสำคัญของธรรมชาติ (ตามที่อ่านๆมา)
{{แก้กำกวม}}
 
130,404

การแก้ไข