ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัศมีวานเดอร์วาลส์"

 
* [[van der Waals constant]]
* [[สมการวานเดอร์วาลส์ (ภาษาอังกฤษ) [http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals_equation]]
* [[แรงวานเดอร์วาลส์ (ภาษาอังกฤษ)[http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals_force]]
* [[ศักยภาพวานเดอร์วาลส์ (ภาษาอังกฤษ)[http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals_potential]]
 
== อ้างอิง ==
44,191

การแก้ไข