ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไร้อาการ"

เพิ่มขึ้น 44 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
การเจ็บป่วยโดย'''ไม่มีอาการ''' หรือ '''ไร้อาการ''' ({{lang-en|asymptomatic}}) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมี[[โรค]]ดำเนินอยู่ในร่างกาย เช่น มีการเจริญของ[[มะเร็ง]] มี[[การติดเชื้อ]] ฯลฯ แต่ไม่มี[[อาการ]]ปรากฏให้เจ้าตัวรู้สึก บางครั้งอาจมี[[อาการแสดง|ความผิดปกติที่สามารถตรวจพบได้]]แต่ไม่ได้ตรวจจึงไม่พบและไม่รู้ว่ามีก็ได้
 
ภาวะการเจ็บป่วยโดยไม่มีอาการนั้นมีความสำคัญ เพราะมีการดำเนินโรคหลายแบบ และอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่างๆ กัน เช่น อาจมีอาการมากขึ้นในภายหลัง จึงต้องเฝ้าระวัง, อาจหายได้เอง หรือเป็นภาวะที่ไม่มีอันตราย จึงไม่ต้องทำอะไร, อาจต้องรับการรักษาภาวะนั้น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอันจะเกิดขึ้นในภายหลัง (เช่นในภาวะ[[ความดันเลือดสูง]] หรือ[[ไขมันในเลือดสูง]] เป็นต้น), อาจต้องตรวจหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังหรือพบร่วมกันในตอนนั้น, อาจเป็นการติดเชื้อที่สามารถแพร่ไปยังคนอื่นได้ เป็นต้น
18,840

การแก้ไข