ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์กีบคี่"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
* [[สมเสร็จ|Tapiridae]]<br />
* [[แรด|Rhinocerotidae]] <br />
* [[Brontotheriidae]] ([[สูญพันธุ์]]) <br />
* [[Chalicotheriidae]] ([[สูญพันธุ์]]) <br />
* [[Hyracodontidae]] ([[สูญพันธุ์]]) <br />
* [[Palaeotheriidae]] ([[สูญพันธุ์]]) <br />
* [[Amynodontidae]] ([[สูญพันธุ์]]) <br />
}}
 
12,965

การแก้ไข