ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทองแดง"

(r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: gn:Kuarepoti Pytã)
== การถลุงทองแดง ==
[[ไฟล์: Cuivre Michigan.jpg|thumb|280px|alt=||<center> ทองแดง</center>|left]]
การถลุงทองแดงจาก[[แร่]] ขั้นแรกคือการแยกแร่ที่ต้องการออกจากสิ่งเจือปนหรือ [[กากแร่]] อาจใช้วิธีการ[[ลอยตัว]] โดยนำแร่ที่บดละเอียดแล้วผสมเข้ากับน้ำ น้ำมันและสารซักล้างในถึงถังผสม จากนั้นกวนและผ่านอากาศเข้าไปในของเหลวที่อยู่ในถึงถังผสมตลอดเวลา เพื่อทำให้มีฟองเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ฟองอากาศ และน้ำมันไปเกาะอยู่กับอนุภาคของแร่และลอยตัวอยู่ด้านบน ส่วนกากแร่จะจมลงอยู่ด้านล่าง เมื่อตักฟองที่ลอยอยู่ด้านบนออกและทำให้แห้ง จะได้ผลแร่ที่มีปริมาณทองแดงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 โดยมวล ขั้นต่อไปน้ำแร่มาเผาในอากาศ เรียกกระบวนการนี้ว่า การย่างแร่ ไอร์ออน(II)ซึลเฟด์ซัลเฟตบางส่วนจะถูกออกซิไดส์เป็นไอร์ออน(II)ออกไซด์ ดังสมการ
:: 2CuFeS<sub>2</sub>(s) + 3O<sub>2</sub>(g) → 2CuS(s)+ 2FeO(s) + 2SO<sub>2</sub>(g)
 
กำจัดไอร์ออน(II)ออกไซด์ออกไป โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเผารวมกับออกไซด์ของซิลิคอนในเตาถลุงอุณหภูมิประมาณ 1100 ํc°C ไอร์ออน(II)ออกไซด์จะทำปฏิกิริยากับออกไซด์ของซิลิคอนได้กากตะกอนเหลวซึ่งแยกออกมาได้ ดังสมการ
:: FeO(s) + SiO<sub>2</sub>(s) → FeSiO<sub>3</sub>(l)
 
:: 2Cu<sub>2</sub>S(s) + 3O<sub>2</sub>(g) → 2Cu<sub>2</sub>O(s) + 2SO<sub>2</sub>(g)
 
และคอปเปอร์(I)ออกไซด์กับคอปเปอร์(I)ซัลไฟด์จะทำปฏิกิริยากันโดยมีซัลไฟด์ไอออนทำหน้าที่เป็ตัวรีดิวซ์เป็นตัวรีดิวซ์ ได้โลหะทองแดงและแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดังสมการ
 
:: 2Cu2Cu<sub>2</sub>O(s) + Cu<sub>2</sub>S(s) → 6Cu6Cu(l) + SO<sub>2</sub>(g)
 
ทองแดงที่ถลุงได้ในขั้นนี้ยังมีสิ่งเจือปนจึงต้องนำไปทำให้บริสุทธิ์ก่อน การทำทองแดงให้บริสุทธิ์โดยทั่วไปจะใช้วิธีแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า
ผู้ใช้นิรนาม