ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมบัติทางกายภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
""'''สมบัติทางกายภาพ""''' ({{lang-en:|Physical property}}) คือ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือโดยใช้เครื่องมือวัด สามารถบอกความหนัก-เบา กว้าง-ยาว ได้ มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับปริมาณและเนื้อสารในวัตถุ
 
==รายการคุณสมบัติ==
* ความดัน
{{Multicol-break}}
* ความสว่าง
* ความสามารถในการละลาย
* ความร้อนจำเพาะ
* ความต้านทาน
* การสะท้อนของพื้นผิว
* ดรรชนีหักเห
* วงโครจร (spin)
* ความแข็ง
* ความฝืด (Stiffness)
* อุณหภูมิ
* แรงดึง
* การนำความร้อน
* ความเร็ว
* ความเหนียว
* ปริมาณ
* ความต้านทานของคลื่น
 
 
 
95

การแก้ไข