ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องกลอย่างง่าย"

แจ้งต้องการอ้างอิง
(เก็บกวาด)
(แจ้งต้องการอ้างอิง)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''เครื่องกลอย่างง่าย''' หรือเครื่องผ่อนแรง ในทาง[[ฟิสิกส์]] เป็นอุปกรณ์ที่ใช้[[แรง]]เพียงอย่างเดียวในการทำงาน เมื่อแรงหนึ่งมากระทำกับวัตถุทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ของวัตถุ โดยแรงที่กระทำผ่านทางระบบจะใช้แรงน้อยกว่าแรงที่กระทำโดยตรง โดยอัตราส่วนระหว่างแรงทั้งสองนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเชิงกล
 
12,974

การแก้ไข