ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรึงพระเยซูที่กางเขน"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: az:İsanın çarmıxa çəkilməsi)
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
'''การตรึงพระเยซูที่กางเขน'''<ref>พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาค[[พันธสัญญาใหม่]], มัทธิว 17:2.<blockquote>ครั้น'''ตรึงพระองค์ที่กางเขน'''แล้ว เขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งปันกัน</blockquote> The New Testament, Matthew 17:2.<blockquote>Then they '''crucified Him''', and divided His garment,</blockquote></ref> ({{lang-en|Crucifixion of Jesus}}) เป็นเหตุการณ์ในชีวิตของ[[พระเยซู]]ที่ถูกบันทึกใน[[พระวรสาร]]ทั้งสี่ฉบับ<ref>{{อิงไบเบิล|Matthew|มัทธิว|27|33|44}}; {{อิงไบเบิล|Mark|มาระโก|15|22|32}}; {{อิงไบเบิล|Luke|ลูกา|23|33|43}}; {{อิงไบเบิล|John|ยอห์น|19|17|30}}</ref> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่[[พระเยซูถูกจับ]] และ ถูก[[พระเยซูถูกพิพากษา|พิพากษา]] ในทาง[[เทววิทยาคริสเตียน]] การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็นเหตุการณ์หัวใจสำคัญ ส่งอิทธิพลให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆ ต่อเนื่องมา นอกจากนั้น การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางปรัชญาความเชื่อ เป็นการเสียชีวิตของผู้ที่มาช่วยโลก เห็นได้จากการรับ[[พระทรมานของพระเยซู|ทรมานและความตาย]]ของ[[พระเมสสิยาห์]]เพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษย์ ตามด้วย[[พันธสัญญาใหม่]]ที่กล่าวถึง [[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|การคืนชีพ]]ในสามวันหลังจากสิ้นพระชนม์ และทรงปรากฏพระกายต่อ[[อัครทูต]] ก่อนที่จะ[[การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู|เสด็จขึ้นสวรรค์]]<ref>{{อิงไบเบิล|John|ยอห์น|19|30|31}}; {{อิงไบเบิล|Mark|มาระโก|16|1}}; {{อิงไบเบิล|Mark|มาระโก|16|6}}</ref>
 
การทรมานและการเสียชีวิตของพระเยซูบนกางเขนมักจะเรียกกันว่า “[[พระทรมานของพระเยซู]]” (Passion) มาจากภาษากรีก “Passover” ซึ่งเป็นเทศกาลของ[[ชาวยิว]] ปรัชญา[[คริสต์ศาสนา]]กล่าวว่า พระเยซูพลีชีพเพราะบาปของมวลมนุษย์ ดังปรากฏในพระธรรมที่รู้จักกันในนาม “[[พิธีทดแทนบาป]]” (Substitutionary atonement]) กล่าวกันว่าความตายของพระองค์ถูกทำนายไว้ล่วงหน้าในคัมภีร์ฮิบบรูเช่น เพลงของ[[ผู้เผยพระวจนะ|อิสยาห์]]ที่กล่าวถึง การทรมานของผู้รับใช้พระเจ้า<ref>"Passion, the." Cross, F. L., ed. อ็อกฟอร์ดพจนานุกรมของคริสตจักร. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด. ค. ศ. 2005</ref>
 
== อ้างอิง ==
12,965

การแก้ไข