ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชีวนิเวศ"

เพิ่มขึ้น 1,081 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: ชีวนิเวศ (en:biome) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พื้น...
(หน้าใหม่: ชีวนิเวศ (en:biome) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ พื้น...)
(ไม่แตกต่าง)
95

การแก้ไข