ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
{{เพิ่มอ้างอิง}}
'''พระเจ้าคำโสม''' เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4 เป็นหนึ่งในเจ้าเจ็ดตน และเป็นราชบุตรองค์ที่ 2 ของ[[เจ้าฟ้าชายแก้ว สิงหราชธานี]] ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากเจ้าพี่พระเชษฐา คือ ([[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ|เจ้ากาวิละ]]) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๒๕2325-๒๓๓๗2337 เสด็จพิราลัยในขณะมีพระชนมายุได้ ๕๐50 ชันษา พระเจ้าคำโสมสมรสกับเจ้าหญิงตุมมา
 
== พระประวัติ ==
พระเจ้าคำโสมทรงสร้าง [[วัดบุญวาทย์]] [[วัดป่าดัวะ]] [[วัดศรีเกิด]] และ[[วัดหมื่นกาด]]
พระเจ้าคำโสม มีพระอนุชาและพระขนิษฐารวม ๑๐10 พระองค์ (หญิง 3 ชาย 7) (เจ้าชายทั้ง 7 พระองค์ได้ทรงช่วยกันต่อสู้อริราชศัตรูขยายขอบขัณฑสีมาล้านนาออกไปอย่างเกรียงไกร เป็นเหตุให้ทรงมีพระสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน") มีพระนามตามลำดับ ดังนี้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref>
 
* [[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ]] พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 1 (นับเป็น "พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 3" ใน "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)")
พระเจ้าคำโสม มีพระอนุชาและพระขนิษฐารวม ๑๐ พระองค์ (หญิง ๓ ชาย ๗) (เจ้าชายทั้ง ๗ พระองค์ได้ทรงช่วยกันต่อสู้อริราชศัตรูขยายขอบขัณฑสีมาล้านนาออกไปอย่างเกรียงไกร เป็นเหตุให้ทรงมีพระสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน") มีพระนามตามลำดับ ดังนี้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref>
* [[พระเจ้าดวงทิพย์]]คำโสม พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 4
 
* [[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละช้างเผือกธรรมลังกา]] พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ (นับเป็น "พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๓" ใน "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)")2
* [[พระเจ้าคำโสมดวงทิพย์]] พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 5
* [[พระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา]] พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๒
* [[พระเจ้าดวงทิพย์]] พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๕
* [[พระอัครชายาเธอ เจ้าครอกฟ้าศรีอโนชา]]ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]
* [[เจ้าหญิงสรีวัณณา]] (ถึงแก่พิราลัยแต่เยาว์)
* เจ้าอุปราชหมูหล้า พระราชมหาอุปราชานราธิบดีศรีสุวรรณฝ่ายหน้าหอคำนครลำปาง
* [[เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 และ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 1
* เจ้าหญิงสรีบุญทัน (พิราลัยแต่เยาว์)
* [[พระเจ้าบุญมาเมือง]] พระเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 2
 
พระเจ้าคำโสม อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงตุมมา
 
== พระราชกรณียกิจ ==
พระเจ้าคำโสม ได้ทรงสร้างปฏิบัติพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงครองราชย์ อาทิ การสร้าง[[วัดบุญวาทย์วิหาร|วัดบุญวาทย์]] [[วัดป่าดัวะ]] [[วัดศรีเกิด]] และ[[วัดหมื่นกาด]] เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
* ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. '''เพ็ชร์ล้านนา'''. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. '''ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) '''. เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๐.
* ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. '''เพ็ชร์ล้านนา'''. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘2538.
* สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. '''ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) '''. เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๐2540.
* ศักดิ์ รัตนชัย. '''พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง (ตำนานเจ้าเจ็ดพระองค์กับหอคำมงคล ฉบับสอบทานกับเอกสารสืบค้น สรสว.ลำปาง) '''.
* เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. '''เจ้าหลวงเชียงใหม่'''. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๓๙2539.
* คณะทายาทสายสกุล เจ้าหลวงเมืองพะเยา, สถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก. '''ครบรอบ ๑๐๐100 ปี แม่เจ้าทรายมูล (มหาวงศ์) ไชยเมือง และประวัติสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยา พุทธศักราช ๒๓๘๗2387 - ๒๔๕๖2456'''. พะเยา :บ.ฮาซัน พริ้นติ้ง จก., ๒๕๔๖2546
* นงเยาว์ กาญจนจารี. '''ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี'''. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙2539.
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ|สมเด็จพระเจ้ากาวิละ]]
| ตำแหน่ง = [[เจ้าผู้ครองนครลำปาง]]
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์
{{จบกล่อง}}
 
{{เจ้าเจ็ดตน}}
{{เจ้านครลำปาง}}
 
{{เรียงลำดับ|คำโสม}}
{{ตายปี|2337}}
[[หมวดหมู่:ณ ลำปาง]]
[[หมวดหมู่:เจ้านายฝ่ายเหนือ]]
60,691

การแก้ไข