ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบนิเวศทางทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Blue Linckia Starfish.JPG|thumb|ที่นี่ เราจะพบความแตกต่างของสายพันธ์มากที่สุดของ [[ดาวทะเล]], [[แนวปะการัง]] และ [[ปลา]] ใน [[เกรตแบร์ริเออร์รีฟ]]]]
 
'''ระบบนิเวศทางทะเล''' (อังกฤษ:Marine ecosystem) เป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ของ[[ระบบนิเวศแหล่งน้ำ]] ซึ่งรู้จักกันดีในพื้นที่ [[มหาสมุทร]], กลุ่มดินเค็ม และ เขตน้ำขึ้น-น้ำลง, ปากแม่น้ำ และ [[ทะเลสาบน้ำเค็ม]], [[ป่าโกงกาง]] และ แนวปะการัง, ทะเลน้ำลึก และ สัตว์ทะเลหน้าดิน สามารถเทียบได้กับ[[แหล่งน้ำจืด]] ซึ่งมีปริมาณ[[เกลือ]]เข้มข้นกว่า ระบบนิเวศทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของโลก ซึ่งถือได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชได้สนับสนุนกันและกันกับสัตว์ ในทางกลับกันเราอาจจะมองเห็นห่วงโซ่อาหารได้หลากหลายอย่าง
 
ระบบนิเวศทางทะเล มีความสำคัญมากต่อสมดุลโดยรวมของนิเวศบนบก และในน้ำ, ตามที่ศูนย์วิจัยทรัยากรณ์โลก ได้ระะบุว่า เพียงบริเวณชายฝั่งทะเลเพียงอย่างเดียว มีปริมาณความหลากหลายทางชีวภาพสูงถึง 1 ใน 3 ส่วนของโลก (เช่น บึงเกลือ หญ้าทะเล ป่าชายเลน) จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตที่มีปริมาณมากที่สุดในภูมิภาค, ในระบบนิเวศทางทะเลอื่นๆ เช่น [[แนวปะการัง]] ก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย
95

การแก้ไข