ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:โว่หลงกัง"

หน้าใหม่: หุบเขา โงลังกั๋ง http://www.panoramio.com/photo/11710418 ย้อนรอยขงเบ้ง: หลงจง – โงลังกั...
(หน้าใหม่: หุบเขา โงลังกั๋ง http://www.panoramio.com/photo/11710418 ย้อนรอยขงเบ้ง: หลงจง – โงลังกั...)
(ไม่แตกต่าง)