ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงท่าข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = ท่าข้าม
| english = Tha Kham
| area = 7784.068712
| district = [[เขตบางขุนเทียน|บางขุนเทียน]]
| population = 50,174 คน<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/p5410_01.html http://stat.dopa.go.th/xstat/p5410_01.html] 2553. สืบค้น 9 มิถุนายน 2555.</ref>
| population_as_of = 2554
| density = 651592.0429
| geocode = 102105
| postal_code = 10150
160,374

การแก้ไข