ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** วิทยา แปลว่า ความรู้ความสามารถ
** อนุสรณ์ แปลว่า ความรำลึกถึง
ดังนั้น มหิดลวิทยานุสรณ์ หมายถึง โรงเรียนที่กอปรด้วยวิทยาการความรู้ทั้งมวลดำรงอยู่ด้วยความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแห่งสมเด็จพระมหิดลธิเบศรมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
ทั้งนี้ ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ผู้ใช้นิรนาม