ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

 
== การจัดพิธีเวียนเทียนในปัจจุบัน ==
"การเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันใน[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]] เช่น วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา
 
== ดูเพิ่ม ==
14,389

การแก้ไข