ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคอิไตอิไต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
Aristitleism ย้ายหน้า โรคอิไต-อิไต ไปยัง โรคอิไตอิไต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ต้นทางไม่มียติภังค์
(痛い อิไต = เจ็บหรือปวด ไม่ใช่โอ๊ยๆ)
(Aristitleism ย้ายหน้า โรคอิไต-อิไต ไปยัง โรคอิไตอิไต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ต้นทางไม่มียติภังค์)
38,884

การแก้ไข