ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

→‎ดูเพิ่ม: * [http://www1.mod.go.th/heritage/religion/priest/priest4.html ตำนาน เรื่อง พระมหากัสสปะ กับ พระเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ...
(→‎ดูเพิ่ม: * [http://www1.mod.go.th/heritage/religion/priest/priest4.html ตำนาน เรื่อง พระมหากัสสปะ กับ พระเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ...)
* [[พระอสีติมหาสาวก]]
* [[การสังคายนาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา]]
 
* [http://www1.mod.go.th/heritage/religion/priest/priest4.html ตำนาน เรื่อง พระมหากัสสปะ กับ พระเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า]
* [http://nalanda-onthemove.blogspot.com/2012/04/aerial-photography-at-gurpa.html Aerial Photography at Gurpa (Kukkutapadagiri)] -[https://maps.google.com/maps?ll=24.547045,85.300426&spn=0.043253,0.054502&t=h&z=14&lci=com.panoramio.all maps.google]
 
==บรรณานุกรม==