ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เข็มทิศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การบอกทิศทางแบบมุมทิศ (Azimuth) ==
เป็นวิธีการที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการบอกทิศทาง คือวัดขนาดของมุมทางราบที่ วัดจากแนวทิศเหนือหลักเวียนตามเข็มนาฬิกามาบรรจบกับแนวเป้าหมาย ที่ต้องการมุมทิศนี้จะมีค่าตั้งแต่ 0-๓๖๐360 องศา และเมื่อวัดมุมจากเส้นฐานทิศเหนือหลักชนิดใดก็เรียกทิศเหนือตามหลักนั้น
 
== การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing) ==
13,698

การแก้ไข