ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสตจักรแห่งอังกฤษ"

แปลเพิ่ม
(r2.6.4) (โรบอต แก้ไข: sr:Црква Енглеске)
(แปลเพิ่ม)
{{ความหมายอื่น||คริสตจักรอักฤษ|นิกายอังกลิคัน|แองกลิคัน}}
{{คริสต์}}
 
[[ไฟล์:Dioceses of the CofE.png|thumb|250px|สังฆเขตแคนเตอร์บรี[[ภาคแคนเทอร์เบอรี]] (สีเหลือง) และ สังฆเขตยอร์ค[[ภาคยอร์ก]] (สีชมพู)]]
'''คริสตจักรแห่งอังกฤษ'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 44-5</ref> ({{lang-en|Church of England}}) เป็น[[คริสตจักร]]ประจำชาติ<ref>{{cite web| |url=http://www.cofe.anglican.org/about/history/ |title=The History of the Church of England |publisher=The Archbishops' Council of the Church of England|accessdate=2006-05-24}}</ref> ของ[[อังกฤษ]]และ[[เวลส์]]<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/>, และเป็น[[คริสตจักรแม่]]ของ[[แองกลิคันคอมมิวเนียน” (Anglican Communion) และมิใช่ '''คริสตจักรแองกลิคัน''' ([[แองกลิคันวเนียน]])ทั่วโลก
 
ในช่วงแรกคริสตจักรในอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิก แต่เมื่อ[[พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ]]ตัดสินพระทัยอภิเษกสมรสกับ[[แคเธอรีนแห่งอารากอน พระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคเธอรินแห่งอารากอน]]ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของพระสันตะปาปาไป พระองค์ก็มีพระราชโองการให้คริสตจักรแห่งอังกฤษแยกตัวจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกในปี ค.ศ. 1534 แล้วออก[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา]]ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ แต่พอถึงรัชสมัย[[สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ]]ก็ทรงนำคริสตจักรแห่งอังกฤษกลับไปรวมกับคริสตจักรคาทอลิกอีกในปี ค.ศ. 1555 จนกระทั่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษให้รัฐสภาออก[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา ค.ศ. 1558]] ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาในคริสตจักรแห่งอังกฤษอีก ทั้งฝ่ายคาทอลิกและฝ่ายปฏิรูปต่างพยายามรูปแบบหลักความเชื่อและพิธีกรรมให้เป็นไปตามแบบของตนตลอดมา จนความขัดแย้งมาสิ้นสุดเมื่อมี[[ข้อตกลงเอลิซาเบธัน]]โดยกำหนดว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นทั้งแบบ[[คาทอลิก]]และ[[คริสตจักรปฏิรูป|ปฏิรูป]]
คริสตจักรแห่งอังกฤษถือว่าเป็นสายกลาง<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/>ระหว่าง[[คาทอลิก]] ([[ภาษากรีก]]: '''καθολικός''' หมายถึงเกี่ยวกับทั้งหมด) กับ[[คริสตจักรปฏิรูป]]
 
* '''คาทอลิก''' เป็นคาทอลิกเพราะเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรสากลที่สืบเนื่องมาตั้งแต่[[สมัยอัครทูต]] คริสตจักรนี้จึงให้ความสำคัญกับคำสอนของเหล่า[[ปิตาจารย์แห่งคริสตจักร]]ยุคแรก ซึ่งกำหนดไว้ใน[[หลักข้อเชื่อของอัครทูต]] [[หลักข้อเชื่อไนซีน]] และ[[หลักข้อเชื่ออะทาเนเซียน]]
* '''คาทอลิก''' เป็นคาทอลิกเพราะเป็นหลักศาสนาที่สืบเนื่องมาจากสถาบันศาสนาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่[[อัครทูต|สมัยอัครสาวก]]และ[[ยุคกลาง]]แทนที่จะเป็นปรัชญาศาสนาที่ตั้งขึ้นบนพื้นฐานใหม่ และยังใช้วิธีการสอนตามแนวความเชื่อแบบคาทอลิกที่เป็นมา ศาสนพิธีต่างก็ยังเป็นแบบคาทอลิกกว่าพิธีในคริสตจักรที่ถูกปฏิรูปโดย[[การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์]]
 
* '''คริสตจักรปฏิรูป''' เป็นคริสตจักรปฏิรูปตรงที่มึอิทธิพลจากหลักการต่างๆ ของการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์ผ่านทาง[[การปฏิรูปคริสต์ศาสนาในอังกฤษ]] (English Reformation) และตรงที่ไม่ยอมรับความเป็นประมุขสูงสุดของ[[สมเด็จพระสันตะปาปา]] หรือ [[การปฏิรูปคาทอลิก]] (Counter-Reformation)
 
ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษคือ[[พระมหากษัตริย์อังกฤษ]] (ปัจจุบันคือ[[พระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร]]) ซึ่งมีตำแหน่งเป็น “ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษ” (Supreme Governor of the Church of England) ผู้นำลำดับต่อมาคือ [[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]]
 
== ภาคคริสตจักร ==
คริสตจักรแห่งอังกฤษแบ่งการปกครองออกเป็นสอง[[ภาคคริสตจักร]] คือ[[สังฆเขตแคนเตอร์บรี|ภาคแคนเทอร์เบอรี]]และ[[สังฆเขตยอร์ค|ภาคยอร์คยอร์ก]] แต่ละภาคประกอบด้วยหลาย[[เขตมิสซังมุขมณฑล]]
 
== อ้างอิง ==
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ]]
* [[สังฆเขตแคนเตอร์บรี|ภาคแคนเทอร์เบอรี]]
* [[สังฆเขตยอร์ค|ภาคยอร์คยอร์ก]]
* [[อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี]]
* [[อารช์บิชอปแห่งยอร์ก]]
* [[อารช์บิชอปแห่งยอร์ค]]
 
{{เรียงลำดับ|อังกฤษ}}
[[หมวดหมู่:คริสตจักรแห่งอังกฤษ| *]]
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:ก่อตั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 16]]