ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธกิจ"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
 
== เนื้อหา ==
ตามปกติคำแถลงพันธกิจที่มีประสิทธิผล ทำให้ความมุ่งประสงค์ขององค์การกระจ่างชัดขึ้น และแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของการมีอยู่ขององค์การ พันธกิจขององค์การพาณิชย์มักจะมีสารสนเทศต่อไปนี้อยู่ด้วย
 
พันธกิจขององค์การพาณิชย์มักจะมีสารสนเทศต่อไปนี้อยู่ด้วย
* ความมุ่งประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
* [[ผู้ถือผลประโยชน์]]หลักขององค์การ อาทิ ลูกข่าย/[[ลูกค้า]] [[ผู้ถือหุ้น]] กลุ่มคน/[[สมาคม]] เป็นต้น
130,836

การแก้ไข