ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธกิจ"

เพิ่มขึ้น 28 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ตามปกติคำแถลงพันธกิจที่มีประสิทธิผล ทำให้ความมุ่งประสงค์ขององค์การกระจ่างชัดขึ้น พันธกิจขององค์การพาณิชย์มักจะมีสารสนเทศต่อไปนี้อยู่ด้วย
* ความมุ่งประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
* [[ผู้ถือผลประโยชน์]]หลักขององค์การ อาทิ ลูกข่าย/[[ลูกค้า]] [[ผู้ถือหุ้น]] กลุ่มคน/[[สมาคม]] เป็นต้น
* วิธีการที่องค์การจัดสรรคุณค่าให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น โดยการเสนอ[[สินค้า]]และ/หรือ[[บริการ]]ชนิดพิเศษ
 
บาร์ต กล่าวว่า พันธกิจขององค์การพาณิชย์มีองค์ประกอบที่สำคัญสามอย่าง ได้แก่ <ref>Bart, Christopher K. "Industrial Firms and the Power of Mission." ''Industrial Marketing Management.'' Volume 26, Number 4, July 1997, pp. 371-383(13).</ref>
# [[ตลาด]]หลัก - ใครคือลูกข่าย/ลูกค้าเป้าหมายของคุณ
# การสนับสนุน - สินค้าหรือบริการอะไรที่คุณจะจัดหาให้กับลูกข่าย/ลูกค้า
# ความแตกต่าง - อะไรที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ลูกข่าย/ลูกค้าเลือกคุณ
130,832

การแก้ไข