ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''คำขวัญประจำโรงเรียน''' ได้แก่ คุณธรรมโดดเด่น เน้นวิทยาศาสตร์ เปรื่องปราชญ์วิชาการ สมานสามัคคี
 
==เพลงประจำโรงเรียน
== เกียรติประวัติ ==
==
 
 
มาร์ช - มหิดลวิทยานุสรณ์
 
พวกเรามหิดลวิทยานุสรณ์บุคลากร ผู้มีความสามารถ
นำเทคโนโลยีมาพัฒนาชนในชาติ เป็นนักวิทยาศาสตร์เพียบพร้อมคุณธรรม
ใต้ร่มธงน้ำเงินเหลือง เฟื่องศักดิ์ศรี ความสามัคคีน้ำใจไมตรีดีงาม
ดอกศรีตรังนั้นบานสะพรั่ง ทั่วเขตคาม งามสมนาม มหิดลวิทยานุสรณ์
 
{{โครง-ส่วน}}
ผู้ใช้นิรนาม