ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เสนอผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งโครงการพี่น้อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กรุ}}
{{สภากาแฟ/อภิปราย}}
<!-- อภิปรายในส่วนด้านล่างนี้ -->
ในช่วงเวลากว่า 9 เดือนที่ผ่านมา คุณ B20180 เสียสละทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลชั่วคราวในโครงการพี่น้องของวิกิพีเดียมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเนื่องจากคุณ B20180 ได้รับการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ (ไม่มีการเลือกตั้ง) จึงเป็นผู้ดูแลได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาการต่ออายุผู้ดูแลเป็นคราวๆ ไป และเพื่อให้โครงการพี่น้องมีผู้ดูแลถาวร สามารถดำเนินการต่างๆ ไปได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเมต้า จึงมีการเสนอชื่อคุณ B20180 เป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้งในสี่โครงการพี่น้องดังนี้
# อาจพิจารณาปิดลงคะแนนในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนครบ 20 เสียง หรือเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
# แจ้ง [[:m:Steward_requests/Permissions|meta]] ไปแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะขาดอีกไม่กี่คะแนนจะครบ 20 เสียง เพื่อให้การตัดสินใจง่ายขึ้น โปรดช่วยกันลงคะแนนด่วนครับ
# แต่งตั้งเป็นผู้ดูแลธรรมดาแทนเพราะ Steward พิจารณาว่ากิจกรรมยังไม่มีเพียงพอที่จะมีผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง
 
--[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 07:05, 18 พฤษภาคม 2555 (ICT)
44,134

การแก้ไข