ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

* ไทยรามา
รอบฉาย 12.30 น. และ 20.30 น. ราคา 20 บาท
 
=== ปั้มน้ำมัน ===
* ปตท.อุทุมพรพิสัย
* เพียว อุทุมพรพิสัย
* พีที อุทุมพรพิสัย
 
== งานประเพณีและงานเทศกาล ==
ผู้ใช้นิรนาม