ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย"

(ย้อนการแก้ไขที่ 3993322 สร้างโดย 49.48.224.156 (พูดคุย) ก่อกวน)
== ประวัติโรงเรียน ==
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยเดิมมีชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนบางจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ เมื่อ พ.ศ 2500 ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง
<br /> (วิทวัส พ่อตาย)ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
<br />
<br />
อักษรย่อนามโรงเรียน พ.ข. เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน
ผู้ใช้นิรนาม