ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดดุสิดาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดดุสิดาราม
| common_name = วัดดุสิดาราม
| image_temple = Wat-dusitaram1.jpg
| short_describtion = เจดีย์วัดดุสิดาราม
| type_of_place =
| branch =
| special_things = โบราณสถาน
| principal_buddha = พระพุทธชัยมงคล
| important_buddha =
| address = ตำบลหันตรา [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] 13000
| open_time = เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
| shouldnt_miss = พระเจดีย์วัดดุสิดาราม อุโบสถ พระวิหาร ศาล[[เจ้าแม่วัดดุสิต]]
| activities = | do_not_do =
| photography =
| footnote =
}}
 
'''วัดดุสิดาราม'''ตั้งอยู่ที่ ถนนทางหลวง 3058 ตำบลหันตรา [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] วัดมีเนื้อที่ประมาณ ๙ ไร่ ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา สังกัดคณะมหานิกาย
 
422

การแก้ไข