ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

 
====ครั้งที่ 4====
การทำสังคายนาครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ [[พ.ศ. 643|พ.ศ. 643]] ที่เมือง[[ชาลันธร]] แต่บางหลักฐานก็กล่าวว่าทำที่[[กัศมีร์]]หรือ[[แคชเมียร์]] การสังคายนาครั้งนี้มีลักษณะของ[[ศาสนาพราหมณ์]]และ[[มหายาน|พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน]]เข้ามาผสม ทำให้ฝ่ายเถรวาทไม่นับว่าเป็นหนึ่งในการสังคายนาในการสังคายนาครั้งนี้มีพระภิกษุมา800คนรูปและใช้เวลา12เดือนทีเดียวและมีพระอับปาหัมเป็นประธาน
 
====ครั้งที่ 5====
1

การแก้ไข