ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{nutshell|title=แนวปฏิบัตินี้|<p>หน้าผู้ใช้มีเพื่อการสื่อสารและความร่วมมือ แม้ผู้ใช้จะมีอิสระในการปรับแต่งและจัดการหน้าผู้ใช้ของตัวเอง แต่พึงระลึกว่าหน้าดังกล่าวเป็นหน้าหนึ่งของโครงการชุมชน [[WP:NOT#HOST|ไม่ใช่เว็บส่วนตัว บล็อก หรือตัวกลางโซเชียลเน็ตเวิร์ก]] หน้าผู้ใช้ควรใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในโครงการ ไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินพอดี และไม่เสื่อมเสียต่อโครงการ</p>}}
{{กล่องแนวปฏิบัติ}}
'''หน้าผู้ใช้''' คือหน้าต่าง ๆ ที่อยู่ใน[[วิกิพีเดีย:เนมสเปซ|เนมสเปซ]] "ผู้ใช้" และ "คุยกับผู้ใช้" มีประโยชน์ในการจัดการและช่วยเหลือการทำงานของผู้ใช้บนวิกิพีเดีย ตลอดจนเอื้อให้อำนวยความสะดวกแก่ปฏิสัมพันธ์และการแบ่งปันระหว่างผู้ใช้สะดวกขึ้น หน้าผู้ใช้มีไว้เพื่อการอภิปรายระหว่างบุคคล ประกาศ การทดสอบและร่าง (รวมถึงอัตชีวประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจำกัด ตามความต้องการประสงค์) เป็นสำคัญ ผู้ใช้วิกิพีเดียทุกคนมีหน้าผู้ใช้เป็นของตนทุกคนเพื่อวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายที่เหมาะกับโครงการวิกิพีเดียและที่ชุมชนยอมรับได้ [[WP:NOT|วิกิพีเดียมิใช่บล็อก ผู้ให้บริการเว็บสเปซ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก]] นโยบายวิกิพีเดียว่าด้วยเนื้อหาของหน้าใช้กับหน้าผู้ใช้ได้ตามปกติ และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ ผู้ใช้ที่เชื่อว่าละเมิดนโยบายเหล่านี้ควรได้รับการแนะนำก่อนทางหน้าคุยกับผู้ใช้ หากเห็นว่ามาตรการทันด่วนนั้นยังไม่จำเป็น
 
== ศัพท์เฉพาะและที่ตั้งหน้า ==