ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดดุสิดาราม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
ประวัติการสร้างวัดดุสิดารามว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๐ และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๑๐ <ref>กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๔. ๒๕๒๘. หน้า ๑๑๕.</ref> หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า ตอนที่กล่าวถึง[[พระอารามหลวง]]ใน[[กรุงศรีอยุธยา]] ระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่า วัดดุสิตมหาพระนเรศวรทรงสร้าง<ref>กรมศิลปากร. คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. ๒๕๐๗. หน้า ๒๑๖.</ref>สันนิษฐานว่า หมายถึงวัดดุสิดาราม ในพิธีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยา(ไม่ปรากฎพ.ศ.)<ref>คำให้การขุนหลวง[[วัดประดู่ทรงธรรม]] เอกสารจากหอหลวง : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</ref> พระนารถอยู่วัดดุสิตาราม เป็น[[พระราชาคณะ]]รูปหนึ่ง จากทั้งหมด ๑๗ รูปใน ๑๗ วัดของ ในกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา
 
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา]]
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]
422

การแก้ไข