ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีกรด–เบส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
===นิยามของ IUPAC===
 
[[สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ]] (IUPAC) ได้นิยามความหมายของกรด-เบสโดยรวมนิยามของเบรินสเตดและนิยามของลิวอิสเข้าด้วยกัน ดังนี้
2,244

การแก้ไข