ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้"

 
== อะไรที่ ''ไม่ควร'' มีในหน้าผู้ใช้ ==
โดยทั่วไป คุณ'''ควรหลีกเลี่ยงการมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียปริมาณมากบนหน้าผู้ใช้''' วิกิพีเดียมิใช่บริการโฮสติงที่ฝากไฟล์ทั่วไป ดังนั้น หน้าผู้ใช้ของคุณจึงมิใช่เว็บไซต์ส่วนตัว หน้าผู้ใช้ของคุณนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณในฐานะชาววิกิพีเดีย และหน้าในสเปซผู้ใช้ของคุณควรถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาโครงการ
 
นอกเหนือจากนี้ มีความตกลงทั่ว ๆ ไปว่า '''คุณไม่ควรมีเนื้อหาในสเปซผู้ใช้ที่โน้มเอียงเสื่อมเสียต่อการสร้างความเสื่อมเสียแก่โครงการ''' หรือโน้มเอียงให้กระทำผิดอย่างกว้างขวาง (เช่น การแก้ต่างพวกนิยมโรคใคร่เด็ก [pedophilia]) ไม่ว่าจะจริงจังหรือแค่ "เกรียน" ก็ตาม โดยทั่วไป ข้อที่ว่า "วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย" โดยทั่วไปถูกตีความว่าใช้ได้กับสเปซผู้ใช้เช่นเดียวกับตัวสารานุกรมเอง และ "วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์" เกี่ยวข้องกับหน้าบทความและรูปภาพ ในเนมสเปซอื่นมีข้อจำกัดซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประกันความเกี่ยวข้อง คุณค่า และไม่กระทบต่อชุมชน คุณมีความเป็นอิสระในสเปซผู้ใช้มากกว่าที่อื่นใด แต่ให้คำนึงถึงผู้อื่นด้วย เนื้อหาที่ก้าวร้าวสุดขีดขั้วอาจถูกผู้ใช้คนไหนลบไปให้พ้นจากสายตาก็ได้
 
โดยทั่วไป ชุมชนวิกิพีเดียค่อนข้างยอมผ่อนผันให้และให้อิสระค่อนข้างมากในการบังคับใช้แนวปฏิบัติเหล่านี้แก่ผู้ใช้ทั่วไป การบังคับใช้แนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่เข้มงวดมากนัก โดยเฉพาะกับผู้ใช้ที่มีประวัติการเขียนดี แต่ในขณะเดียวกัน หากกิจกรรมในหน้าผู้ใช้เริ่มรบกวนต่อชุมชนหรือขวางงานในการสร้างสารานุกรม ก็จำเป็นจะต้องมีการดัดแปลงเพื่อป้องกันการขัดขวาง
|}
 
โดยทั่วไป ถ้าคุณมีเนื้อความที่ไม่อยากให้คนอื่นแก้ไข หรือมิฉะนั้นก็ไม่เหมาะสมต่อวิกิพีเดีย ก็ควรที่จะเก็บไว้ในเว็บไซต์ส่วนตัว มีเว็บโฮสติงหลายแห่งที่ฟรีฝากไฟล์ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีราคาถูกจำนวนมาก อีเมล และบริการบล็อกก็มีให้เลือกใช้บริการอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ที่เหมาะสมแก่เนื้อหาที่นอกเรื่องวิกิพีเดีย สำหรับความร่วมมือชุมชนแบบวิกิ คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์[http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki มีเดียวิกิ]และติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้หากคุณต้องการควบคุมเต็มที่ หรือใช้เว็บวิกิออนไลน์อื่นที่มีอยู่มากมายก็ได้
 
=== การแก้ต่างหรือสนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งโดยไม่มีประโยชน์ต่อโครงการ ===
ข้อความหรือหน้าซึ่งดูเหมือนแก้ต่างแทน กระตุ้นหรือไม่เอาผิดต่อพฤติกรรมดังนี้ [[WP:VANDAL|การก่อกวน]] การละเมิดลิขสิทธิ์ [[WP:EW|สงครามแก้ไข]] การรังควาน การละเมิดความเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท และพฤติการณ์รุนแรง (รวมถึงความรุนแรงในทุกรูปแบบแต่ไม่ใช่เพียงข้อความสนับสนุนกลุ่มหรือรัฐระบอบ [regime] อันก่อให้เกิดการโต้แย้งที่บางคนอาจตีความว่าสนับสนุนความรุนแรง)
 
ข้อความหรือหน้าเหล่านี้อาจถูกผู้ใช้คนใดก็ได้นำออก แก้ไขหรือยุบเลิก เพื่อมิให้เป็นปัญหาในความยอมรับได้ และ[[WP:CSD|เกณฑ์การลบทันที]]ที่มีอยู่ก็สามารถใช้ได้
 
=== หน้าที่ดูเหมือนบทความ คัดลอกหน้า หน้าโครงการ ===
สเปซผู้ใช้มิใช่เว็บโฮสต์ฟรีที่ฝากไฟล์ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ควรใช้เก็บหน้าที่ดูเหมือนบทความ รุ่นเก่า หรือเนื้อหาที่ถูกลบ หรือรุ่นของเนื้อหาที่พิพาทที่คุณชื่นชอบอย่างไม่มีกำหนด การคัดลอกหน้าที่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บระยะยาวเป็นการส่วนตัวเพียงอย่างเดียวอาจเป็นเหตุให้ลบได้ การเก็บบทความและเนื้อหาที่สมเหตุสมผลอย่างอื่นที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาหรือกำลังใช้งานอยู่ในระยะสั้นมักยอมรับได้ เมื่อหน้าสเปซผู้ใช้ถึงจุดที่สามารถรวมเข้าเป็นบทความ พิจารณาย้ายหน้านั้นไปยังสเปซหลักหรือใช้เนื้อหาในหน้านั้นอย่างเหมาะสมในบทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับบทความที่ร่างไม่เสร็จหรือผู้เขียนคนแรกไม่ต้องการเขียนต่อไปหรือดูเหมือนจะหยุดเขียน อาจส่งให้ผู้ใช้คนอื่นเขียนต่อ
 
สเปซผู้ใช้ยังมิใช่ตัวแทนของสเปซโครงการ (''วิกิพีเดีย:...'') และไม่ควรใช้หน้าสเปซผู้ใช้เป็นเอกสารประกอบหลักของนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือมโนทัศน์ที่เป็นที่ยอมรับ ถ้าหน้าผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวข้องกับโครงการกลายมาเป็นที่ใช้หรือลิงก์มาถึงอย่างมากในสเปซโครงการ หรือมีการใช้งานคล้ายกับหน้าโครงการ ให้พิจารณาย้ายมายังสเปซโครงการหรือรวมเข้ากับหน้าอื่นที่คล้ายกันที่มีอยู่แล้วเดิม
 
=== ภาพ ===
'''อย่า'''ใส่ภาพไม่เสรี (''ภาพมีลิขสิทธิ์ที่ขาดสัญญาอนุญาตเสรี'') บนหน้าผู้ใช้ของคุณหรือในหน้าย่อยใด ๆ ที่เป็นของคุณ (มี[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขสำหรับเนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม|นโยบายการใช้ภาพอย่างเป็นทางการ]] และความเป็นอิสระในหน้าผู้ใช้อย่างกว้างขวางตามปกติใช้ไม่ได้ในกรณีนี้) ภาพไม่เสรีที่พบในหน้าผู้ใช้ (รวมทั้งหน้าคุยกับผู้ใช้) จะถูกนำออก (ซึ่งอาจแทนที่ด้วยลิงก์ไปยังภาพนั้นแทน) โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และหากภาพนั้นไม่ถูกมีใช้ในบทความวิกิพีเดีย ภาพนั้นจะถูกลบทันที)
 
นอกจากนี้ คุณไม่ควรใส่ภาพที่อาจเสื่อมเสียต่อโครงการและอาจถูกร้องขอให้นำออกได้เอาไว้ในสเปซผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้คนใดจะนำออกหรือลบทิ้งซึ่งเนื้อหา (ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเป็นข้อความ) ที่ปรากฏชัดว่า มุ่งหมายให้เร้าอารมณ์ทางเพศ อาจสร้างความรำคาญใจหรือตื่นตระหนกโดยที่มีประโยชน์แก่โครงการน้อยหรือไม่มีเลย หรือเป็นการใช้วิกิพีเดียเป็นที่ฝากไฟล์หรือหน้าแก้ต่างส่วนตัวก็ย่อมได้ และเจ้าของเนื้อหาจะอุทธรณ์การลบก็ได้ ในการนี้ ให้คำนึงถึงบริบทแห่งเนื้อหานั้น ๆ ด้วย แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการยั่วยุประเด็นทางเพศ (เช่น กล่องผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทางเพศและสถานะทางความสัมพันธ์)