ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้"

การก่อกวนหน้าผู้ใช้ส่วนมากเกิดขึ้นตอบโต้ความพยายามของผู้นั้นในการจัดการกับการก่อกวน ผู้ดูแลระบบอาจป้องกันหน้าผู้ใช้ของตนได้ตามความเหมาะสม และได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าที่ถูกป้องกันในสเปซผู้ใช้ บางครั้ง หน้าผู้ใช้ของผู้ที่มิใช่ผู้ดูแลระบบอาจตกเป็นเป้าการก่อกวนเช่นกัน หน้าดังกล่าวควรแจ้งผู้ดูแลระบบให้ป้องกัน
 
ในกรณีที่การกึ่งล็อกไม่เพียงพอแก่การป้องกันการก่อกวนหน้าผู้ใช้ของผู้ที่มิใช่ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้นั้นอาจสร้างหน้าย่อยที่มีคำปัจจัย (suffix) .css ที่มีเนื้อหาเหมือนหน้าผู้ใช้ในสเปซผู้ใช้ของตนได้ จากนั้นค่อย transclude รวมผ่านหน้าย่อยนั้นไปยังหน้าผู้ใช้หลัก แล้วขอให้ผู้ดูแลระบบล็อกหน้าผู้ใช้ (นั่นคือ ในหน้า ''ผู้ใช้:ตัวอย่าง'' ให้เขียนโค้ด <nowiki>{{ผู้ใช้:ตัวอย่าง/userpage.css}}</nowiki>) วิธีนี้เป็นการป้องกันการก่อกวนในอนาคตอย่างสมบูรณ์ โดยการจำกัดให้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขหน้าผู้ใช้ได้เอง และผู้ดูแลระบบ ''หมายเหตุว่า การเพิ่มเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในหน้าผู้ใช้ของคุณหลังกีดกันผู้ใช้คนอื่น ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎร้ายแรง''
 
การแทรกเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์หรือเนื้อความที่ไม่เหมาะสมอื่นซ้ำ ๆ บนหน้าผู้ใช้ของคุณเองหลังได้รับแจ้งมิให้กระทำอีก หรือการใช้สเปซผู้ใช้ในทางที่ผิดหลังการบล็อกแล้วนั้น (นั่นคือ เพื่อการว่าร้ายส่วนบุคคลหรือการแก้ไขที่มีจุดประสงค์เฉพาะ) ทั้งคู่ถูกพิจารณาว่ารบกวน และอาจนำไปสู่การป้องกันหน้าเพื่อมิให้มีการรบกวนในอนาคต หน้าผู้ใช้ยังอาจถูกป้องกันเป็นช่วง ๆ ในกรณีของการแบน (ban)
130,657

การแก้ไข