ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสตราจารย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
== จำนวนศาสตราจารย์ในประเทศไทย ==
ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ของประเทศไทย ณ วันที่ [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2547]] รวม 290 คน ดังต่อไปนี้
# [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] 119132 คน
# [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] 64 คน
# [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] 29 คน
ผู้ใช้นิรนาม