ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรจีนตัวเต็ม"

ย้อนการแก้ไขที่ 3976252 สร้างโดย 223.204.34.83 (พูดคุย) ก่อกวน
(ย้อนการแก้ไขที่ 3976252 สร้างโดย 223.204.34.83 (พูดคุย) ก่อกวน)
 
'''หมายเหตุ:''' คำว่า ง่าย 簡 และ ลด 減 ทั้งคู่อ่านออกเสียงว่า jiǎn ''เจี่ยน'' เหมือนกัน
(ผู้จรุดีผู้ธีระดีผู้พิชะดีผู้พิชดีผู้มชดีผู้กรินผู้อภิญดีผู้ณฐดีผู้วาดีผู้รบดีผู้ษิทดีผู้พนาดีผู้ปัทมวดีผู้จักดีผู้ภิญดีผู้มานดีผู้ภาพดีผู้ธวัชดีผู้สดีกลผู้กรดีผู้อภิดีผู้ชนม์ดีผู้จิดีผู้ภิดีผู้คมดีผู้เบญดีผู้ทกาดีผู้ตาดีผู้นุดีผู้นุชดีผู้ฐาดีผู้นิดีผู้สมดีผู้ชาดีผู้บัญดีผู้เอกดีผู้นภัสดีผู้ถมาดีผู้วิดีผู้ศิริดีผู้แก่นดีผู้พันธุ์ดีผู้เหมดีผู้โกญดีผู้นันดีผู้รพรดีผู้กรดีผู้วราดีผู้จุดีผู้มาศดีผู้ศรอดีผู้ชัยดีผู้พิมดีผู้สิทดีผู้พรดีผู้ศุดีผู้นัยดีผู้นงดีผู้อรรคดีผู้ฐานดีผู้สัจดีผู้อังดีผู้อุดีผู้ภาดีผู้จดีผู้ไกดีผู้ภัคดีภาคภูมิพ่อมึงตายผู้เจนดีผู้วิงดีผู้สมุทดีผู้ปริดีผู้มดีผู้เจิมดีผู้ยุดีผู้ดอกดีผู้เกียงดีผู้อรดีผู้โฆดีผู้ปิยะกีผู้บัญดีผู้ชูดีผู้มาดีผู้อินดีผู้เสริฐดีผู้ลักดีผู้จิตราวดีผู้อริดีผู้ธงดีผู้วสดีผู้ลักดีผู้จิตรวดีผู้อริดีผู้รัชดีผู้รองดีผู้ลองดีผู้วิทดีผู้นัตดีผู้กำดีผู้ประดีผู้กนกดีผู้อรุดีผู้ชิดดีผู้ธัญดีผู้ชัยดีผู้อรุญดีผู้อำดีผู้สุรดีผู้เสียงดีผู้ดวงดีผู้ยุทธดีผู้พิดีผู้กรณิดีผู้นะดีผู้ติ๊กดีผู้หนูดีผู้ปลาดีผู้ศิวดีผู้นันทดีผู้เยสดีผู้ปราดีผู้สายดีผู้ษิตดีผู้ชาดีผู้วิดีผู้รัตดีผู้ศุดีไกดีผู้หานดีผู้สันดีผู้สาดีผู้กวีดีผู้ษณะดีผู้ปองดีผู้ชลดีผู้บอรดีผู้บาดีผู้โมชดีผู้ชลดีผู้ทิตดีผู้ลัดดีผู้วรรดีผู้อริดีผู้วิชดีผู้วรดีผู้วชิดีผู้รพีดีผู้เสนาะดีผู้เหนือดีผู้บริสดีผู้อธิปดีผู้ผลิตดีผู้พศุตม์ดีผู้ปทุมดีผู้ธนพดี)ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆพวกบ้าณิ
 
== สิ่งพิมพ์ ==
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตามปกติแล้ว ประชาชนใน[[จีนแผ่นดินใหญ่]]และ[[สิงคโปร์]]นิยมใช้[[อักษรจีนตัวย่อ]] ซึ่งรัฐบาล[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] พัฒนาขึ้นในยุค 1950 อย่างไรก็ตาม ทาง[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]]พิมพ์สื่อที่จะนำเผยแพร่นอก[[จีนแผ่นดินใหญ่]]โดยใช้อักษรจีนตัวเต็ม ส่วนในการเขียน คนส่วนมากจะเขียนตัวอักษรแบบหวัด ขีดบางขีดของตัวอักษรอาจถูกย่อ ซึ่งแล้วแต่ลายมือของแต่ละบุคคล โดยส่วนมากแล้ว คนนิยมเขียนโดยใช้ตัวอักษรที่เลือกได้ (異體字) คือการเลือกเขียนตัวอักษรที่มีความหมายเดียวกัน แต่เลือกตัวที่ขีดน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น เขียน 体 แทน 體 ตัวอักษรที่เลือกได้เหล่านี้ยังคงเป็นตัวอักษรตัวเต็ม แต่ผู้คนมักเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็น[[อักษรจีนตัวย่อ]] แม้การใช้ตัวอักษรที่เลือกได้จะไม่เป็นมาตรฐาน แต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยที่วไป และใช้กันอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่สำคัญเช่น คำว่า [[ไต้หวัน]] (台灣 Táiwān ''ไถวาน'') นิยมใช้ 台 แทน 臺 ซึ่งเป็นตัวอักษรมาตรฐาน (สังวานบ้าสังวาลบ้า)ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 
== อ้างอิง ==
13,698

การแก้ไข