ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Octahedron80 ย้ายหน้า นโรดม สุรามฤต ไปยัง พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต ทับหน้าเปลี่ยนทาง: หลักก...)
| สี = gold
| ภาพ = ภาพ:Suramarit.jpg
| พระบรมนามาภิไธย = พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
| พระปรมาภิไธย = พระบาทสมเด็จพระนโรดม​สุรามฤต วิสุทธมหาขัตติยวงศ์วิสิษฐหริพงศ์ คุณาดิเรก​ธรรมจริโยดม บรมบพิตร พระเจ้าพระราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าชีวิตเหนือหัว
| วันพระราชสมภพ = [[6 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2439]] <br>[[กรุงพนมเปญ]] [[ราชอาณาจักรกัมพูชา]]
| วันสวรรคต = {{วันตายและอายุ|2503|4|3|2439|3|6}}
| พระอิสริยยศ = พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่ง[[ราชอาณาจักรกัมพูชา]]
| พระราชบิดา = [[สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส]] <br>[[ค.ศ. 1872]] - [[ค.ศ. 1945]]
| พระราชมารดา = [[พระองค์เจ้านโรดม พงางาม]] <!--HRH Preah Ang Mechas Norodom Phangangam, Preah Ang Mechas=พระองค์มจะห์=พระองค์เจ้า--> [[ค.ศ. 1874]] - [[ค.ศ. 1944]]
| พระอัครมเหสี = [[สมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์นีสีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีเรศรัตน์ สิริวัฒนา]] <!--(HM Queen Samdech Preah Mahaksatriyani Sisowath Kossomak Nearireth Serey Vatthana)--><br>[[ค.ศ. 1904]] - [[ค.ศ. 1975]]
| พระมเหสี = หม่อมเจ้าสีสุวัตถิ์ ดวงมธุเรศ<br>ขุนคุณเทพกัณหาโสภา
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]<br>[[พระองค์เจ้า นโรดม วิชรา]]<br>[[สมเด็จกรมขุนนโรดม สิริวุธ]]<br>[[พระองค์เจ้านโรดม ปรียาโสภณ]]<ref>[http://www.scribd.com/doc/17123103/King-Family King Family]</ref>
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์นโรดม]]
| ทรงราชย์ = [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2498]] - [[พ.ศ. 2503]]
'''พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต''' [[กษัตริย์แห่งกัมพูชา|พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5]] แห่ง[[ราชอาณาจักรกัมพูชา]] นับตั้งแต่สมัยการยึดครองของฝรั่งเศส ทรงมีพระนามเต็มว่า ''พระบาทสมเด็จพระนโรดม​สุรามฤต วิสุทธมหาขัตติยวงศ์ วิสิษฐ​หริพงศ์ คุณาดิเรก​ธรรมจริโยดม บรมบพิตร พระเจ้าพระราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเจ้าชีวิตเหนือหัว'' <ref>ព្រះ​នរោត្តម​សុរាម្រិត វិសុទ្ធ​មហា​ខត្តិ​វង្ស វិសិដ្ឋ​ហរិ​ពង្ស គុណាតិរេក​ធម្មចរិយោត្តម បរម​បពិត្រ ព្រះ​ចៅ​ព្រះ​រាជ​អាណាចក្រ​កម្ពុជា ជា​ម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង។ (รูปปริวรรตด้วยอักษรไทยคือ พฺระ​บาท​สมฺเตจพฺระ​นโรตฺตม​สุรามฺริต วิสุทฺธ​มหา​ขตฺติ​วงฺส วิสิฎฺฐ​หริ​พงฺส คุณาติเรก​ธมฺมจริโยตฺตม บรม​บพิตฺร พฺระ​เจา​พฺระ​ราช​อาณาจกฺร​กมฺพุชา ชา​มฺจาส̍​ชีวิต​เลิ​ตฺบูงฯ)</ref>
 
พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมี่อวันที่ [[6 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2439]] ทรงเป็นมีพระนามเดิมคือ '''นักองค์มจะ (หม่อมเจ้า) นโรดม สุรามฤต'''<ref>ธิบดี บัวคำศรี. ''ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์กัมพูชา''. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ. 2555, หน้า 75</ref> พระโอรสของ [[สมเด็จกรมพระนโรดม สุทธารส]] ([[ค.ศ. 1872]] - [[ค.ศ. 1945|1945]]) กับ[[พระองค์เจ้านโรดม พงางาม]] <!--(HRH Preah Ang Mechas Norodom Phangangam, Preah Ang Mechas=พระองค์มจะห์=พระองค์เจ้า--> ([[ค.ศ. 1874]] - [[ค.ศ. 1944|1944]])<ref>http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/cambodia/i1.html#I1</ref>
<!--(HRH Samdech Krom Preah Norodom Sutharot) -->
กับ[[พระองค์เจ้านโรดม พงางาม]]
<!--(HRH Preah Ang Mechas Norodom Phangangam, Preah Ang Mechas=พระองค์มจะห์=พระองค์เจ้า--><ref>http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~royalty/cambodia/i1.html#I1</ref>
ทรงเป็นพระภาติยะ (ลูกพี่ชาย)
<ref>[[สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนโรดม สุทธารส]] เป็นพระราชโอรสของ [[สมเด็จพระนโรดมพรหมบริรักษ์]] (นักองค์ราชาวดี) กษัตริย์องค์ที่ 2, ส่วน[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] เป็นพระราชโอรสของ [[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์]] (นักองค์สีสุวัตถิ์) กษัตริย์องค์ที่ 3 ซึ่งเป็นพระอนุชา</ref>
และพระชามาดา (ลูกเขย) ของ[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์]] กษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 3 โดยทรงอภิเษกสมรสกับ[[สมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีเรศ สิริวัฒนา]] พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ เมื่อ [[พ.ศ. 2463]] ทรงมีพระราชโอรสองค์สำคัญคือ [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 4
 
ทรงอภิเษกสมรสกับ[[สมเด็จพระมหากษัตริยานี สีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตน์ สิริวัฒนา]] พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ เมื่อ [[พ.ศ. 2463]] ทรงมีพระราชโอรสองค์สำคัญคือ [[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]] ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชาองค์ที่ 4
 
หลังการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ ผู้เป็นพระราชโอรส เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (ภายใต้สังกัด[[พรรคสังคมราษฎร์นิยม]]ของพระองค์เอง) พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤตจึงได้ทรงขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมี่อวันที่ [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2498]] และทรงอยู่ในราชสมบัติตราบจนเสด็จสวรรคตเมี่อวันที่ [[3 เมษายน]] [[พ.ศ. 2503]]