ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูม่านตาขยาย"

หน้าใหม่: {{Infobox disease | Name = ม่านตาขยาย<br><small>(Mydriasis)</small> | ICD10 = {{ICD10|H|57|0|h|55}} | ICD9 = {{ICD9|379.43}} ...
(หน้าใหม่: {{Infobox disease | Name = ม่านตาขยาย<br><small>(Mydriasis)</small> | ICD10 = {{ICD10|H|57|0|h|55}} | ICD9 = {{ICD9|379.43}} ...)
(ไม่แตกต่าง)
13,852

การแก้ไข