ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[File:Cropduster spraying pesticides.jpg|thumb|right|เครื่องบินฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชลงบนไร่]]
 
'''สารปราบศัตรูพืช''' หรือ, '''สารกำจัดศัตรูพืช''' หรือ '''สารกำจัดสัตว์ก่อความรำคาญ''' ({{lang-en|pesticide}}) เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือ ลดปัญหาของ[[ศัตรูพืช]]และ[[สัตว์ก่อความรำคาญ]]<ref>US Environmental (July 24, 2007), [http://www.epa.gov/pesticides/about/index.htm What is a pesticide?] epa.gov. Retrieved on September 15, 2007.</ref>
 
สารกำจัดศัตรูพืช อาจเป็นสารเคมี หรือ สารชีวภาพ (เช่น ไวรัส หรือ แบคทีเรีย) ที่ใช้ทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ ของสัตว์ (แมลง หนู หอย) วัชพืช หรือ จุลชีพ ที่ส่งผลกระทบกับพืชหลักที่เพาะปลูก ให้คุณภาพหรือปริมาณต่ำลง
 
สารกำจัดศัตรูพืช แบ่งตามศัตรูพืชได้ คือ [[ยากำจัดวัชพืช]] [[ยาฆ่าแมลง]] [[ยาฆ่าไร]] และ [[ยากำจัดเชื้อรา]] นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆ อีกเช่น สารที่ใช้กำจัดหนู สารที่ใช้กำจัดหอย ยาฆ่าไร
 
== ประโยชน์ของสารกำจัดศัตรูพืช <ref>Cooper, Jerry and Hans Dobson. "The benefits of pesticides to mankind and the environment." Crop Protection 26 (2007): 1337-1348., [http://www.croplifefoundation.org/Documents/Research%20Briefs/PesticideBenefitsResearchPaper.pdf] Retrieved on February 25, 2011.</ref>==
44,245

การแก้ไข