ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Taweetham ย้ายหน้า สารกำจัดศัตรูพืช ไปยัง สารปราบศัตรูพืช: ไม่จำเป็นต้องกำจัด อาจ deters, incapacitates, kills or ...)
[[File:Cropduster spraying pesticides.jpg|thumb|right|เครื่องบินฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชลงบนไร่]]
 
'''สารปราบศัตรูพืช''' หรือ '''สารกำจัดศัตรูพืช''' ({{lang-en|pesticide}}) เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือ ลดปัญหาของ[[ศัตรูพืช]]<ref>US Environmental (July 24, 2007), [http://www.epa.gov/pesticides/about/index.htm What is a pesticide?] epa.gov. Retrieved on September 15, 2007.</ref>
 
สารกำจัดศัตรูพืช อาจเป็นสารเคมี หรือ สารชีวภาพ (เช่น ไวรัส หรือ แบคทีเรีย) ที่ใช้ทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ ของสัตว์ (แมลง หนู หอย) วัชพืช หรือ จุลชีพ ที่ส่งผลกระทบกับพืชหลักที่เพาะปลูก ให้คุณภาพหรือปริมาณต่ำลง
44,245

การแก้ไข