ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย[[พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล]] - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
#นาย[[พิสิฐ ลี้อาธรรม]] - (14 พฤศจิกายน 2540 - 6 มกราคม 2544)
#นาย[[วราเทพ รัตนากร]] - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 11 มีนาคม 2548, 11 มีนาคม 2548 - 2419 กุมภาพันธ์กันยายน 2549)
#ร้อยเอก [[สุชาติ เชาว์วิศิษฐ]] - (17 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 กุมภาพันธ์ 2546)
#นาย[[ไชยยศ สะสมทรัพย์]] - (11 มีนาคม 2548 - 2419 กุมภาพันธ์กันยายน 2549)
#นาย[[สมหมาย ภาษี]] - (18 พฤศจิกายน 2549 - 13 ธันวาคม 2550)
#นาย[[ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551, 20 ธันวาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2554)
ผู้ใช้นิรนาม