ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ปลาอินทรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name =
| image =Thunnus_orientalis_(Osaka_Kaiyukan_Aquarium).jpg
| image_caption = [[Thunnus thynnus|ปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนือ]] (''Thunnus thynnus'') ปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงศ์นี้ ใน[[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง]] [[ประเทศญี่ปุ่น]]
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = [[Chordate|Chordata]]
 
}}
'''วงศ์ปลาอินทรี''' ([[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]]: Scombridae,; {{lang-en|Mackerel}}) เป็นวงศ์ของ[[ปลากระดูกแข็ง]]วงศ์หนึ่ง จัดอยู่ใน[[อันดับปลากะพง]] (Perciformes) ใช้[[ชื่อวิทยาศาสตร์]]ว่า Scombridae
 
มีรูปร่างโดยรวม คือ มีลำตัวเพรียวยาวเป็นทรง[[กระสวย]] นัยน์ตากลมโต มีครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนหลังมีลักษณะแข็งและมีขนาดเล็ก มีครีบท้องและครีบก้น [[กล้ามเนื้อ]]ก่อนถึงโคนหางมี[[เนื้อเยื่อ]]ขวางอยู่เรียกว่า Keel โคนครีบหางกิ่วเล็กแต่แข็งแรง มีครีบแบ่งเป็นแฉก 2 แฉกเว้าลึก ครีบท้องขนานยาวไปกับความยาวลำตัว มีขนาดความยาวแตกต่างกันตั้งแต่ 20 [[เซนติเมตร]] ไปจนถึงเกือบ 3 [[เมตร]] บางสกุลอาจมีลวดลายตามความยาวหรือแนวลำตัว ในปากมีฟันและกรามที่แข็งแรง
โดยปลาในวงศ์นี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อสามัญภาษาไทยโดยรวมกัน คือ [[ปลาทู]], ปลาโอ, [[ปลาทูน่า]] และ[[ปลาอินทรี]] เป็นต้น ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Mackerel เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปลาที่[[มนุษย์]]ใช้ในการบริโภค ทั้งปรุงสุดหรือ[[อาหารกระป๋อง]] รวมทั้งทำ[[อาหารสัตว์]] และตกกันเป็น[[ตกปลา|เกมกีฬา]]ด้วย
 
ปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 55 [[สปีชีส์|ชนิด]] 15 [[genus|สกุล]] และแบ่งออกได้เป็น 2 วงศ์ย่อย โดยชนิดที่ใหญ่ที่สุด คือ [[Thunnus thynnus|ปลาทูน่าครีบน้ำเงินเหนือ]] (''Thunnus thynnus'') ที่มีรายงานยาวเต็มที่ที่เคยพบคือ 458 เซนติเมตร และมี[[น้ำหนัก]]ถึง 684 [[กิโลกรัม]]<ref>[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:K6Wdp7PR-XwJ:www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2.pdf+Scombridae+%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESg5BZ3RsAF213G2X-04vYhHpu-cwGMCUqI_9gpLuCDB8oeQFCRP7b3JYrO8j-8ycJvEX7FAv9rt4owiSOJTcjJkaaRlq6znE8_drR9yCs9Fz7s7AFinRqqTv_EC9GuJMvP8aH6j&sig=AHIEtbRk5nfwbPVZqQEpD63pcEOIl8_TtQ ปลาทูน่า (เอกสาร[[ดาวน์โหลด]])]</ref>
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม