ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ชื่อนายกเทศมนตรี= นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์|รหัสiso=6599
|พื้นที่= 13.49
|ประชากร=4333,945687<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ สิงหาคมธันวาคม พ.ศ. 2554 กรมการปกครอง-->
|ปีสำรวจประชากร= 2554
|ความหนาแน่น= 32,257.6497
<!-- ข้อมูลสำหรับติดต่อ (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|สำนักงาน= เลขที่ 1 ถนนประชานิมิตร <br> ตำบลท่าอิฐ [[อำเภอเมืองอุตรดิตถ์|อำเภอเมือง]] <br>[[จังหวัดอุตรดิตถ์]] 53000
 
== ประชากร ==
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีประชากรทั้งสิ้น 4333,945687 คน (ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2554) ความหนาแน่นประชากร 32,257.6497 คน ต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 13,540 หลังคาเรือน
 
มีประชากรทั้งสิ้น 43,945 คน (ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2554) ความหนาแน่นประชากร 3,257.6 คน ต่อตารางกิโลเมตร
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม