ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาไท"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
**** [[ภาษาไทใหญ่]] (ภาษาฉาน) (พม่า)
**** [[ภาษาไทไต้คง]] (ภาษาไทเหนือ) (จีน, เวียดนาม, ไทย, ลาว)
 
==บอกไว้ก่อน==
ถ้าไม่มี[[ตระกูลภาษาไท-กะได]] แล้วก็ จะไม่มีภาษาไทยให้เราพูดนะครับ
 
{{ภาษาไทกะได}}
ผู้ใช้นิรนาม