ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รหัสท่าอากาศยาน IATA"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''รหัสสนามบินท่าอากาศยาน IATA''' (IATA airport code) เป็นรหัสของ[[สนามบิน]]ทั่วโลก เขียนแทนด้วยตัว[[อักษรละติน]] 3 ตัวอักษร โดยกำหนดโดย [[International Air Transport Association]] (IATA) โดยรหัสสนามบินนี้จะถูกใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงปรากฏในตั๋วเครื่องบิน ป้ายติดประเป๋าเดินทาง
 
นอกจากรหัสของ IATA แล้วในปัจจุบัน [[รหัสสนามบิน ICAO]] ได้เริ่มมีการนิยมใช้มากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นรหัส 4 ตัวอักษร กำหนดโดย [[International Civil Aviation Organization]] (ICAO) ซึ่งมีการใช้ในฐานข้อมูล[[จีพีเอส]] และการติดตามข้อมูลต่างๆ ในสนามบิน สาเหตุที่ใช้รหัส 4 หลัก แทนแบบเดิมที่ใช้ 3 หลัก เพื่อหลีกเลี่ยงรหัสสามหลักที่ใช้ในระบบอื่น ในปัจจุบันเอกสารทางการบินในประเทศแคนาดา ได้ยกเลิกการใช้ รหัสของ IATA แล้ว
30,816

การแก้ไข