ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: en:Conscientious objector)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ผู้ปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึก''' ({{lang-en|conscientious objector}}) คือ ปัจเจกชนที่ใช้สิทธิ์ปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร<ref>On July 30, 1993, explicit clarification of the [[International Covenant on Civil and Political Rights]] Article 18 was made in the [[United Nations]] [[Human Rights Committee]] general comment 22, Para. 11: {{cite web|url=http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/I3k.htm|title=Special Rapporteur on freedom of religion or belief. Framework for communications. Conscientious Objection |publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2008-05-15}}</ref>ด้วยเหตุเสรีภาพทางความคิด มโนสำนึก และ/หรือ ศาสนา<ref>{{cite web|url=http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm|title=International Covenant on Civil and Political Rights; See Article 18|publisher=Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights|accessdate=2008-05-15}}</ref>
 
[[คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ]] (UNHCR) มีมติที่ 1995/83 รับรองว่าการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกเป็นการใช้เสรีภาพทางความคิด มโนสำนึก และศาสนาโดยชอบ และเป็นไปตามสิทธิใน[[กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง]] และมีมติที่ 1998/77 ขยายความไปว่าผู้ที่เป็นทหารอยู่อาจกลายเป็นผู้ปฎิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยมโนสำนึกก็ได้ <ref>http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument</ref>
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
45,437

การแก้ไข