ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น"

* ในที่นี้ คำว่า "''การกล่าวถึงอย่างสำคัญ''" หมายความว่า แหล่งข้อมูลได้กล่าวถึงหัวเรื่องในรายละเอียดโดยตรง ดังนั้น จึง[[WP:NOR|ไม่จำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลต้นฉบับ]]ในการคัดย่อความเนื้อหา การกล่าวถึงอย่างสำคัญเป็นมากกว่าการกล่าวถึงในเชิงเกร็ด (trivial mention) แต่ไม่ถึงกับต้องเป็นหัวข้อหลักของแหล่งข้อมูลนั้น
* ในที่นี้ คำว่า "''ที่น่าเชื่อถือ''" หมายความว่า แหล่งข้อมูลจะต้องมีความซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ (editorial integrity) เพื่อให้การประเมินความโดดเด่นพิสูจน์ยืนยันได้ แหล่งข้อมูลอาจเป็นได้ตั้งแต่งานตีพิมพ์ในทุกรูปแบบ ทุกสื่อ และทุกภาษา การมีแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ครอบคลุมเนื้อหาเป็นการทดสอบความโดดเด่นได้เป็นอย่างดี
* ในที่นี้ "''แหล่งข้อมูล''" ควรเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบความโดดเด่นของหัวเรื่อง เพราะแหล่งข้อมูลเหล่านี้มักให้หลักฐานความโดดเด่นโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงมากที่สุด ปริมาณและลักษณะแท้จริงของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่จำเป็นในการยืนยันความโดดเด่นนั้นต่างกันไปขึ้นอยู่กับความลึกในการลงรายละเอียดและคุณภาพของแหล่งข้อมูล โดยทั่วไปมักคาดว่าหัวเรื่องนั้นจะต้องมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง แหล่งข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ออนไลน์ และไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไทย สิ่งพิมพ์เผยแพร่จากผู้เขียนหรือองค์การเดียวกันมักถือว่าเป้นเป็นแหล่งข้อมูลเดียว เพื่อจุดประสงค์ในการพิสูจน์ความโดดเด่น
* ในที่นี้ "''[[WP:COI|ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหัวเรื่อง]]''" ไม่รวมถึงผลงานที่ผลิตขึ้นจากบุคคลหรือองค์กรองค์การที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนั้น รวมไปถึง ซึ่งมีทั้งการกล่าวถึงตนเอง การโฆษณา ผลงานตีพิมพ์ของตัวเอง อัตชีวประวัติ การแถลงข่าว เป็นต้น
* ในที่นี้ คำว่า "''สันนิษฐาน''" หมายความว่า การกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ทำให้เกิดการสันนิษฐาน แต่มิใช่การรับประกัน ว่าหัวเรื่องนั้นเหมาะสมสำหรับเหมาะแก่การเพิ่มเป็นหัวเรื่องในวิกิพีเดียได้ ผู้เขียนวิกิพีเดียอาจสอบถามความคิดเห็นจากผู้อื่นก่อนมีมติว่าหัวเรื่องนั้นหนึ่งหัวเรื่องใดไม่เหมาะสำหรับแก่การสร้างแยกเป็นบทความใหม่หรือไม่ แม้ว่าหัวเรื่องนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขเกณฑ์ดังนี้แล้วก็ตาม ซึ่งมีแนวโน้มมากว่าจะละเมิดข้อที่ว่า "วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลจิปาถะ"
 
หัวเรื่องที่เป็นไปตามชุมชนมีมติเห็นว่าเข้าเกณฑ์ข้างต้นนี้แล้ว เข้าใจว่าน่าจะได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียนวิกิพีเดียคนอื่นด้วยเช่นกัน ว่าหัวเรื่องนั้นดังนี้โดยทั่วไปมักควรค่าแก่การการู้จัก และเป็นไปตามสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อหนึ่งในการสร้างเป็นมีบทความของตนในวิกิพีเดียสารานุกรม สำหรับข้อเท็จจริงและเนื้อหาที่พิสูจน์ยืนยันได้ แต่ซึ่งไม่ได้รับการกล่าวถึงในสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหลายแหล่ง อาจเหมาะสมที่จะเหมาะแก่การรวมเข้าไว้ในอีกบทความหนึ่งแทนอื่น
 
สำหรับ'''ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย''' ผู้เขียนมักปกป้องงานของตนที่ถูกแจ้งลบด้วยเหตุผลดังกล่าวว่า ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแนวปฏิบัตินี้เลย
149,505

การแก้ไข