ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้อมฮวาซ็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|Link = http://whc.unesco.org/en/list/817
}}
'''ป้อมฮวาซอง'''<ref>[http://www.xn--12cy2akj9bpn2b6co2bb7b7g4fc4d.com/%eE0%bB9%80%eE0%bB8%9bB%eE0%bB8%bB4%eE0%bB8%94%eE0%bB8%9bB%eE0%bB8%aA3%eE0%bB8%bB0%eE0%bB8%95%eE0%bB8%bB9%eE0%bB8%aaAA%eE0%bB8%bB9%eE0%bB9%88%eE0%bB9%81%eE0%bB8%94%eE0%bB8%99%eE0%bB9%82%eE0%bB8%aaAA%eE0%bB8%aA1/ "ป้อมฮวาซอง"]ป้อมฮวาซอง ป้อมดอกไม้</ref>''' (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่[[เมืองซูวอน]] ทางตอนใต้ของ[[กรุงโซล]] ประเทศ[[สาธารณรัฐเกาหลี]] สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดย[[พระเจ้าจองโจ]] พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 22 แห่งราชอาณาจักรโชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพของ[[องค์ชายรัชทายาทจังฮอน]] ([[องค์ชายซาโด]]) ที่ถูกพระอัยกาของพระองค์ ([[พระเจ้ายองโจ]]) ลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวและให้อดข้าวอดน้ำ พอผ่านไป 7 วันจึงสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว
 
==มรดกโลก==
15

การแก้ไข