ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาวัตถี"

เพิ่มขึ้น 233 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
แล้วทรงเสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
(http://maps.google.com/maps?ll=27.500106,82.052357&spn=0.006014,0.013078&t=h&z=17&vpsrc=0&lci=com.panoramio.all)
(แล้วทรงเสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา)
เมืองสวัตถีในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมือง[[ราชคฤห์]]และ[[พาราณสี]] เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายในสมัยพุทธกาล โดยในสมัยนั้นเมืองสาวัตถีมี[[พระเจ้าปเสนทิโกศล]]ปกครองร่วมสมัยกับ[[พระเจ้าพิมพิสาร]] นอกจากนี้เมืองสาวัตถีนับว่าเป็นเมืองสำคัญในการเป็นฐานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สำคัญ เพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา เป็นที่ตรัส[[พระสูตร]]มากมายและเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด เพราะมีผู้อุปถัมภ์สำคัญ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล [[อนาถบิณฑิกเศรษฐี]] [[นางวิสาขา]] เป็นต้น
 
'''สาวัตถี''' ปัจจุบันยังมีซากโบราณสถานที่สำคัญปรากฏร่องรอยอยู่ คือ[[วัดเชตวันมหาวิหาร]] (ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ถึง 19 พรรษา), บริเวณวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล, บ้านของ[[อนาถบิณฑิกเศรษฐี]] (สถูป), บ้านบิดาของ[[องคุลีมาล]] (สถูป), สถานที่[[พระเทวทัต]]ถูกแผ่นดินสูบ (หน้าวัดพระเชตวันมหาวิหาร), ที่แสดง[[ยมกปาฏิหาริย์]] แล้วทรงเสด็จไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้น[[ดาวดึงส์]] เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา เป็นต้น<ref>[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) [[ป.ธ. 9]] [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด '''คำวัด,''' '' [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548</ref>
 
== ต้นกำเนิดของสาวัตถี ==