ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ"

เปลี่ยนหมวดหมู่ด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เปลี่ยนหมวดหมู่ด้วยบอต)
'''2) การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiplexer หรือ FDM)''' เป็นวิธีที่ใช้กันทั้งระบบที่มีสายและระบบคลื่นวิทยุ ซึ่งหลักการของการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่นี้คือ การนำสัญญาณจากแหล่งต่างๆมารวมกัน ให้อยู่ในคลื่นพาห์เดียวกันที่ความถี่ต่างๆ และสัญญาณเหล่านี้สามารถที่จะใช้เส้นทางร่วมกันได้ซึ่งต่างจากแบบแรกที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 
[[หมวดหมู่:Digital Logicดิจิทอลลอจิก]]
432,704

การแก้ไข