ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าอินทวิชยานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ราชสมภพ =
| วันพิราลัย= [[23 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2440]]
| พระอิสริยยศ = เจ้าพระเจ้านครเชียงใหม่
| พระบิดา = เจ้าราชวงศ์ มหาพรหมคำคง ณ เชียงใหม่
| พระมารดา= แม่เจ้าคำหล้า
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[ไฟล์:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.JPG|80px]] [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]] (ม.จ.ก.)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2436/034/367.PDF ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๖๗ </ref>
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ป.จ.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2429/046/385_1.PDF บัญชีพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ, เล่ม ๓, ตอน ๔๖, ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๓๘๕]</ref>
* [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย|เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม]] ชั้น มหาสุราภรณ์
 
==ราชตระกูล==
{{ahnentafel top|width=100%}}
<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''พระเจ้าอินทวิชยานนท์'''
|2= 2. เจ้าราชวงศ์ มหาพรหมคำคง
|3= 3. แม่เจ้าคำหล้า
|4= 4. [[เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น]]
|5= 5. แม่เจ้าเนตรนารีไวยตาเวยมหาเทวี
|6=
|7=
|8= 8. [[เจ้าฟ้าชายแก้ว สิงหราชธานี]]
|9= 9. แม่เจ้าจันทาราชเทวี
|10= 10. เจ้าฟ้าเมืองยางแดง
|11=
|12=
|13=
|14=
|15=
|16=[[ พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤๅไชยสงคราม]]
|17= แม่เจ้าพิมพามหาเทวี
|18=
|19=
|20=
|22=
|23=
|24=
|25=
|26=
|27=
|28=
|29=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== อ้างอิง ==
* ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. '''เพ็ชร์ล้านนา'''. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
* สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. '''ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) '''. เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๐.
* ศักดิ์ รัตนชัย. '''พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง (ตำนานเจ้าเจ็ดพระองค์กับหอคำมงคล ฉบับสอบทานกับเอกสารสืบค้น สรสว.ลำปาง) '''.
* เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. '''เจ้าหลวงเชียงใหม่'''. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๓๙.
* คณะทายาทสายสกุล เจ้าหลวงเมืองพะเยา, สถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก. '''ครบรอบ ๑๐๐ ปี แม่เจ้าทรายมูล (มหาวงศ์) ไชยเมือง และประวัติสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยา พุทธศักราช ๒๓๘๗ - ๒๔๕๖'''. พะเยา :บ.ฮาซัน พริ้นติ้ง จก., ๒๕๔๖
* นงเยาว์ กาญจนจารี. '''ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี'''. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙.
* คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์]]
| ตำแหน่ง = [[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์
| ปี = [[พ.ศ. 2416]] - [[พ.ศ. 2440]]
| ถัดไป = [[เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์]]
}}
{{จบกล่อง}}
 
{{เจ้านครเชียงใหม่}}
{{ประสูติปี|}}
{{สิ้นพระชนม์ปี|2440}}
 
{{เรียงลำดับ|อินทวิชยานนท์}}
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่| ๗]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.จ. (ฝ่ายหน้า)]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)]]
 
[[en:Inthawichayanon]]
[[ja:インタウィチャヤーノン]]
30,824

การแก้ไข